Ateliersessie persoonlijk leiderschap

AVG – Privacyverklaring

 AVG – PRIVACY VERKLARING – Ateliersessies en workshops SubStance Trainers

 SubStance Trainers is een samenwerkingsverband van Atelier Strijbos en Sparkles to B in business. SubStance Trainers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

 Contactgegevens

Ateliers Strijbos gevestigd aan Radar 30, 1319 DM te Almere, Kamer van Koophandelnummer welke is geregistreerd in het Kamer van Koophandel handelsregister onder nummer 011476.

Sparkles to B in business coaching, gevestigd te Amsterdam aan de Faas Wilkesstraat 107C welke is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 77302893. 

Sabrine Strijbos en Constance Buyne zijn functionarissen. Gegevensbescherming van SubStance Trainers. Bereikbaar via [email protected]

NB: De Ateliersessies en workshops worden gehouden in Atelier Strijbos te Almere. Hier worden géén gegevens bewaard. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

SubStance Trainers verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Leeftijd
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt middels telefoongesprekken, mailcontact, opdrachten dan wel mondeling in sessies.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SubStance Trainers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Je te kunnen bellen, mailen of post te kunnen sturen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het versturen van de facturen én voor de Belastingdienst
 • Verzenden van een nieuwsbrief via de mail of uit te nodigen voor andere diensten
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten

 Geautomatiseerde besluitvorming

N.v.t. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SubStance Trainers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Persoonsgegevens: 7 jaar (vanwege de Belastingdienst)  

Delen van persoonsgegevens met derden

Er worden geen gegevens met derden gedeeld.

Informatie die met je werkgever wordt gedeeld (wanneer deze de Ateliersessie of workshop financiert) vindt plaats in een offerte, waarin het programma, doel van de Ateliersessie of workshop, uitgangspunten en kostenplaatje bekend worden gemaakt.

Voor alle duidelijkheid: er wordt voor, tijdens of na de Ateliersessie of workshop niet (inhoudelijk) gecommuniceerd met je werkgever.

De terugkoppeling aan je werkgever is jouw verantwoordelijkheid. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je per mail aangeven. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SubStance Trainers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact via [email protected]. 

SubStance Trainers heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • Wachtwoord op laptop